Postscript – 25 years later

The Eternal Flame

Postscript


“Žmogaus augimas vyksta trimis keliais: Sau, tautai ir žmonija.”

(A person’s growth takes three paths: for the self, for the nation and for humanity.)

– Vydūnas